aa 

 

Week 2 - 18 t/m 24 Juni 2019


De pups zijn alweer 1 week oud! Een week van eten, slapen en groeien. / The pups are one week old already. A week filled with eating, sleeping and growing. 

De wekelijkse portretjes / The weekly portraits

Amer
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

Ijssel
Stabyhoun.nl  

Maas
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl


 

18 Juni 2019

De gewichten zijn van bijna alle pups verdubbeld. Alleen die van Dieze nog niet. Dat is keurig. Ze moeten binnen 10 dagen verdubbeld zijn en ze zijn nu 1 week oud. / The birtweights are doubled of almost all the pups. Only the weight of Dieze isn't. The weights need to be doubled with the age of ten days. So they are doing well! 

Linge
Stabyhoun.nl 

Eem & Luts
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 

Amer & Maas
Stabyhoun.nl 

19 Juni 2019 

Stabyhoun.nl  

Stabyhoun.nl 

Amer, Ijssel, Linge, Eem, Dieze & Maas
Stabyhoun.nl 

Linge, Amer, Ijssel, Eem & Luts
Stabyhoun.nl 

Maas drinkt op z'n kop / Maas is drinking upside down
Stabyhoun.nl 

Onderweg naar mama / On their way to mum!
Stabyhoun.nl 

20 Juni 2019

Amer & Linge
Stabyhoun.nl 

Maas, Ijssel & Luts bij Dieke. Dieze, Eem, Amer & Linge slapend / Maas, IJssel & Luts at Dieke. Dieze, Eem, Amer and Linge are sleeping. 
Stabyhoun.nl 

Maas rolt om
Stabyhoun.nl 

Een hoopje pups / A pile of puppies
Stabyhoun.nl 

Senna ging bij Dieke en de pups in de werpkist liggen en uitgebreid Dieke wassen. / Senna was lying down with Dieke and the pups and was washing Dieke. 
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Amer wil over zijn zus heen / Amer wants to go over his sister.
Stabyhoun.nl  

Maas & Ijssel
Stabyhoun.nl 

Allemaal samen / All together
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

21 Juni 2019

Linge, Ijssel, Maas, Luts, Eem, Amer & Dieze
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl  

Linge bovenop de anderen / Linge on top of the others
Stabyhoun.nl 

Maas, Dieze, Linge, Luts, Ijssel, Eem & Amer
Stabyhoun.nl 

Trotse mama Dieke met haar pups / Proud mommy Dieke with her puppies.
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Ijssel, Linge & Dieze
Stabyhoun.nl 

Luts & Maas
Stabyhoun.nl 

Eem ligt uit te buiken
Stabyhoun.nl 

Puppy-pootjes! / Puppy-paws!
Stabyhoun.nl 

Ijssel
Stabyhoun.nl 

22 Juni 2019

Nog even en dan gaan de ogen open. Je ziet al kleine kiertjes. / It won't be long now until the eyes open. You can see a little gap/chink. 

Vanmorgen kwamen we de woonkamer binnen en toen zat de verkeerde hond bij de puppy's (Senna)! ;) / We entered the living room this morning and the wrong dog was sitting with the puppies (Senna). ;) 
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl  

Luts heeft een kater... / Luts has a hang-over! ;) 
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Linge & Ijssel
Stabyhoun.nl 

Luts & Maas
Stabyhoun.nl 

23 Juni 2019

Maas onderweg naar de melk / Maas on his way to the milk. ;)
Stabyhoun.nl 

Proberen te lopen / Trying to walk
Stabyhoun.nl  

Luts & Amer
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

(van boven naar beneden / top to bottom:) Maas, Ijssel & Dieze
Stabyhoun.nl 

Van boven naar beneden / from top to bottom: Linge, Maas, Ijssel, Dieze & Luts 
Stabyhoun.nl 

24 Juni 2019

Ijssel en Eem hebben hun oogjes open (Ijssel vanmorgen, Eem vanavond). De rest zal morgen of overmorgen volgen. Het is meteen een heel ander gezicht. En ze beginnen steeds meer te lopen door de kist heel. Althans, dat proberen ze! / ijssel and Eem opened their eyes today (Ijssel this morning, Eem this evening). The rest will follow them tomorrow or the day after. It's immediately a different sight. And they are trying to walk, they TRY! 

Dieze
Stabyhoun.nl 

IJssel & Amer
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Mama aanvallen! / Mommy-attack!
Stabyhoun.nl 

"Oh help... zijn dit mijn pups?!" / "Oh.. help... are these my pups?!" 
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Maas, Luts, Amer, Dieze, Ijssel & Linge
Stabyhoun.nl 

Lekker koel even op de vloer voeden. Dieke heeft het zwaar met het warme weer en het voeden van de pups. / It's cooler to feed them like this. Dieke is having a hard time with the warm weather and feeding the pups.
Stabyhoun.nl 

Ijssel & Maas
Stabyhoun.nl 

Oogjes open van Ijssel! Betere foto's morgen... / Ijssel her eyes are open! Better pics tomorrow.. ;) 
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Morgen zijn ze alweer 2 weken. We gaan naar week 3!  / They're 2 weeks old already. We're going to the 3rd week.