aa 

 

Week 4 - 2 t/m 8 Juli 2019


De pups zijn alweer 3 weken oud! De afgelopen dagen waren niet zonder zorgen, vanwege Dieke. Hopelijk gaan we weer een goede week tegemoet, waarbij het ook beter mag gaan met Dieke. Het is weer tijd voor de wekelijkse portretjes! / The pups are 3 weeks old already! The last few days weren't without worries, because of our Dieke. Hopefully this week will be better! It's time for the weekly portraits! 

Amer
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

IJssel
Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl Stabyhoun.nl 
Stabyhoun.nl 


2 Juli 2019 

Vandaag was een rustige dag. Met Dieke lijkt het iets beter te gaan. De pups hebben naast de melk van Dieke ook weer wat mousse en tartaar gehad. / It was a quiet day. It looks like Dieke is feeling a little bit better. The pups got meat and starter mousse besides the milk from Dieke. 

Eem
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Hallo, ik wil spelen! (Maas & Amer) / Hello, I want to play!
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

3 Juli 2019

Stabyhoun.nl

Linge
Stabyhoun.nl 

Eem, Amer, Dieze & Luts
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Eem & Dieze
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl

Linge
Stabyhoun.nl 

IJssel & Maas
Stabyhoun.nl 

4 Juli 2019 

Eem
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl

Maas
Stabyhoun.nl

Multi-tasken
Stabyhoun.nl 

V.l.n.r.: Dieze, Maas, Luts, IJssel, Eem & Linge (en Amer onder Dieke's voorpoten / And Amer between Dieke's front paws).
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Eem & Luts
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl

5 Juli 2019

Eerste keer KVV, ze vonden het heerlijk! / First time real raw meat, they loved it!
Stabyhoun.nl 

Op! / Finished!
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl

IJssel
Stabyhoun.nl

Maas
Stabyhoun.nl 

Luts, Linge, Eem & Dieze: spelen! / playing!
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

IJssel
Stabyhoun.nl 

IJssel
Stabyhoun.nl 

Dieze & Amer
Stabyhoun.nl 

Eem: "Kijk nou eens wat Linge met me doet!" / Eem: "Look at what Linge does to me!"
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl  

IJssel & Linge
Stabyhoun.nl 

Linge & Luts
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Stabyhoun.nl 

6 Juli 2019

Stabyhoun.nl 

Heb ik al tanden? / Did I get teeth yet?
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl  

Linge & IJssel
Stabyhoun.nl 

Amer & Dieze
Stabyhoun.nl 

Maas, lekker bij mama liggen / Maas is laying next to mummy!
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl

Linge, Luts, Eem, Ijssel
Stabyhoun.nl 

Amer & Maas
Stabyhoun.nl 

7 Juli 2019

Ze gaan steeds meer spelen. De momenten dat ze wakker zijn, worden wat langer. Dieke begint nu met opvoeden (corrigeren wanneer nodig). Mooi om te zien! / They're playing more and more. The moments they're awake get longer. Dieke starts with raising them now (correcting them when needed). It's beautiful to see!

Maas & Amer
Stabyhoun.nl 

Dieke wil ook mee eten! / Dieke wants to join the meal too!
Stabyhoun.nl 

Linge speelt en daagt mama uit / Linge is playing and challenges Dieke.
Stabyhoun.nl 

Dieke, Amer, Luts & Linge
Stabyhoun.nl 

Linge: "Amer, heb ik al tanden?" / Linge: "Amer, do I have teeth yet?"
Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl 

Spelende IJssel
Stabyhoun.nl 

Maas daagt mama uit / Maas challenges his mother
Stabyhoun.nl 

Chaos!
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Nog meer chaos. ;) / Even more chaos! ;) 
Stabyhoun.nl

Eem speelt met Dieke / Eem is playing with Dieke
Stabyhoun.nl

Dieze krijgt een zachte correctie / Dieze gets a soft correction
Stabyhoun.nl 

En Eem ook / And Eem too. 
Stabyhoun.nl 

Dieze wordt gewassen / Dieze is getting washed
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

Amer
Stabyhoun.nl 

V.l.n.r.: Dieke met Eem, Linge, Luts, Amer, Maas, Dieze & Ijssel
Stabyhoun.nl 

IJssel
Stabyhoun.nl 

8 Juli 2019

De pups doen het goed, Dieke weer minder, al een paar dagen. Ze is weer meer gaan drinken, hijgen, overgeven en heeft weer koorts. Vandaag naar de dierenarts geweest en er is weer bloed afgenomen en een echo gemaakt (van haar baarmoeder). Calcium is nog niet gestegen, dus daar moeten we nu meer van gaan geven. Haar baarmoeder zag er nog ongeveer hetzelfde uit en is dus vooralsnog niets verontrustends. De klachten passen bij een te laag calcium. Hopelijk knapt ze snel weer op!

Ondanks dat ze niet lekker is, blijft ze een fantastische moeder / Despite she's not well, she still stays a great mum.
Stabyhoun.nl

Stabyhoun.nl 

Dieze
Stabyhoun.nl

Mooie Dieke / Beautiful Dieke!
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl 

Linge
Stabyhoun.nl

Amer
Stabyhoun.nl

Luts & IJssel
Stabyhoun.nl

IJssel
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl

Luts
Stabyhoun.nl 

IJssel
Stabyhoun.nl 

Hand vs. IJssel
Stabyhoun.nl 

Luts
Stabyhoun.nl 

Maas
Stabyhoun.nl 

Eem
Stabyhoun.nl 

Eem & Amer
Stabyhoun.nl

Maas
Stabyhoun.nl 

Morgen zijn ze alweer 4 weken, we gaan naar week 5! / Tomorrow they're 4 weeks already. We're starting with the 5th week!